SEMİNER:ESTIEM Local Qualifications vaka analizi

15/12/2019 08:00
Europe/Istanbul
Kulüp: 
Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK)

Güney kampüs John Freely 6 sınıfta Sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bölüm farkı olmaksızın katılabilir. Öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde vaka çözüp sunum jürilere sunum yaparlar. Vakalar partner şirketten alınır ve jüri desteği de sağlarlar. Şuan vaka desteği sağlayacak şirket henüz belli değildir. Herhangibir para ödülü vs. yoktur.  Bu yarışma Boğaziçi Yerel Elemesidir, ESTIEM genelinde Boğaziçini temsil eden kişileri belirlemek amacıyla yapılır.