Asr-ı Saadette Devletin Piyasaya ve Fiyatlandırmaya Müdahalesi

19/03/2022 19:00
Europe/Istanbul
Kulüp: 
İslam Araştırmaları Kulübü BİSAK

Cengiz Kallek Hocamızla Resul-i Ekrem ve Hulefai Raşidin döneminde devletin piyasaya ve fiyatlandırmaya karşı konumunu ele alacağız. Bu sayede devlet-piyasa ilişkisine temel kaynaklarımızdan olan Asr-ı Saadet'i baz alarak değineceğiz.