Çocuk Hakları Açık Hava Film Gösterimi

28/04/2022 20:30
Europe/Istanbul
Kulüp: 
Sosyal Hizmet Kulübü BÜSOS ve Sinema Kulübü BÜ(S)K

Yer: Güney Çimler